Het Zesspan - Carrouselles

Wij hebben twee showgroepen waarmee we 3 of 4 keer per jaar demonstraties geven. Dit zijn de carrousel- en de flash-a-flashgroep. Voor de carrousel kan je je opgeven. Vanuit deze groep kan je doorstromen naar de flash-a-flashgroep.

Bij de carrouselgroep rijden met 20 kinderen en pony's op muziek. Samenwerken is bij deze tak van sport heel belangrijk. Alles moet gelijk gaan en daarvoor moet je goed op de anderen letten.

We oefenen om de week op dinsdagavond van 19:00 tot 20:00. Als er bijna een show is, kan het zijn dat we vaker en op andere dagen gaan oefenen. 

----------------

De kinderen zijn erg belangrijk voor deze groep, maar ook van de ouders wordt veel verwacht. Voorafgaand van een show moeten de pony's gewassen, kleding gecontroleerd en harnachement ingeladen worden. Dit is iedere keer weer een pittig klusje. Denk hier als ouder goed aan.
 

----------------

Wil je graag mee doen met de carrouselles? Geef je dan snel op bij Mariejanne of Annemarie. Je komt dan op de wachtlijst te staan.